Faktöriyel Hesaplama

Burada faktöriyel, faktöriyel farkı, faktöriyel toplamı, faktöriyel çarpımı ve faktöriyel bölümü hesaplayabilirsiniz.

Hesaplayacağınız bilgileri ilgili metin kutularına girdiğinizde sonuçlar otomatik olarak hesaplanacaktır.

Bilgisayarda faktöriyelini hesaplayabileceğimiz en büyük sayı 170 sayısıdır. Daha büyük sayıların faktöriyelini hesaplamak için özel yazılım veya matematik programı gerekir. Eğer 170 sayısından daha büyük bir sayının faktöriyelini alırsanız veya bu sayıyı dört işleme tabi tutarsanız bu sayfada Infinity (sonsuz) şeklinde bir değer alırsınız.


Faktöriyel
Sayı
Faktöriyel İle 4 İşlem
1. Sayı
2. Sayı
Faktöriyel Nedir?

Bir sayının 1'den başlayarak kendine kadar olan sayıların çarpımıdır. 0 sayısının faktöriyeli 1 kabul edilir (0!=1).

Faktöriyel Nasıl Hesaplanır?

Faktöriyelini hesaplayacağımız sayının 1'den başlayarak kendisine kadar olan sayıları yazar ve çarparız.
Örneğin : 4! = 1 x 2 x 3 x 4 = 24

Sayıların E+ veya E- ile gösterimi ne anlama gelir?

E+, on üzeri anlamındadır. Örneğin E+3 görüyorsanız bu 103 demektir. Buna bilimsel gösterim veya bilgisayarda üssel gösterim diyebiliriz. E+3 aynı zamanda virgülü 3 basamak sağa yürütmeniz gerektiğini de belirtir. Aynı şakilde E-, on üzeri eksi anlamındadır. Örneğin E-3, 10-3 (on üzeri eksi üç) demektir ve sayıda virgülü 3 basamak sola yürüteceğinizi belirtir.

Bu hesaplama için hiç yorum yapılmamış.

© Burada yayınlanan metinler kaynağı ve lisansı bildirilenler hariç hesabet.com'a ait özgün metinlerdir. Herhangi bir yerden alıntı değildir. Bu metinler derslerde kaynak olarak kullanılabilir ancak başka bir web sitesi, görsel veya yazılı ortamda yayınlanamaz.